Het zorgverhaal - de beleidsagenda in beelden

Wijkverpleging

"Het is niet meer zo: ik ben ziek en ik heb nu hulp nodig. Nee het is meer, en dat zou ook meer moeten, dat mensen zelf gaan nadenken. Oke, ik heb een ziekte of beperking. Dat wil niet zeggen dat ik dood ga, maar ik moet op een goede manier daarmee om gaan zodat ik ook op een goede manier kan blijven leven. Wat ik nog meer zou willen zien in de wijk, want we hebben er veel ingestoken in het werken in de wijk, samenwerking in de wijk. Maar dat slagje dieper gaan, dat je dus in samenspraak met andere disciplines [..]thuis nog specialistischer met elkaar op inzet. Ik denk dat dit voor mensen in de wijk van meerwaarde zou kunnen zijn. Dat je elkaar opzoekt”, aldus Jolanda. Jolanda is wijkverpleegkundige en vormt daarmee de schakel tussen het medische en het sociale domein. Bekijk het verhaal van Jolanda.